Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Τι είναι "μετενέργεια"

"Μετενέργεια" αποκαλείται το γεγονός ότι μία συλλογική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει επί ένα 6μηνο μετά τη λήξη της. Η κατάργησή της σημαίνει ότι μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης η εκκίνηση υπολογισμού του μισθού των εργαζομένων θα γίνεται από τον κατώτατο μισθό!

Δεν υπάρχουν σχόλια: